“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení

Podle ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna. Vyhlášení přijímacího řízení bude realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Otevírané obory

  • 39 – 41 – H/01 Malíř a lakýrník

Střední škola VIZE spolupracuje při přijímání žáků ke studiu, které tvoří odsouzení muži, s Věznicemi VS ČR, a to dle individuálně nastavených parametrů.

Pro školní rok 2018/2019