“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

O škole

Název školy: Střední škola VIZE
Zřizovatel: PhDr. Jan Beer
Ředitel školy: PhDr. Jan Beer
Adresa školy: č. p. 404, 289 22 Jiřice

Informace o škole

Střední škola VIZE, jehož zřizovatelem je PhDr. Jan Beer, připravuje budoucí pracovníky ve stavebních oborech.

Škola je účelně vybavená. Studium je bezplatné, ubytování škola nezajišťuje.

Ve škole je kladen velký důraz na slušné chování, vystupování a morálku vůbec.

Absolventi mohou školu navštívit nebo kontaktovat, aby se poradili o svých problémech nebo se pochlubili pracovními i životními úspěchy.

Obory vzdělání

obory odborného učiliště:
tříleté:

  • 36 - 57 - E/01 Malířské a natěračské práce
  • 39 - 41 - H/01 Malíř a lakýrník

Přijímaní žáci

Jsme střední škola pro žáky ve výkonu trestu odnětí svobody.

Ke studiu jsou přijímáni absolventi základní školy praktické (ZŠP) nebo základní školy (ZŠ), u kterých je předpokladem, že mají schopnosti pro vzdělávání v odborném učilišti.

Výjimkou nemusí být ani absolventi jiných učilišť nebo maturanti. Důraz klademe na socializaci žáků do společnosti po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Odborný výcvik

Při výuce se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku.

Odborný výcvik probíhá v dílnách. Žáci pracují pod vedením zkušených mistrů, během odborného výcviku je po zvládnutí základních technických návyků, simulován proces práce na zakázce.

Škola tak svým působením jednoznačně přispívá k naplnění cílů, stanovených Doporučením Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům k Evropským vězeňským pravidlům, jež popisuje vzdělávání odsouzených s důrazem na jeho zajišťování pod záštitou externích výchovněvzdělávacích institucí.– viz. výňatek.