“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Závěrečné zkoušky

SOU Jiřice realizovalo závěrečné zkoušky pro žáky posledního ročníku učebního oboru Malíř – lakýrník. Tříleté snažení podrobila kontrole komise, před kterou uspěli ti, jež se pečlivě připravovali a nic nepodceňovali!

Třem žákům školy se podařilo absolvovat s vyznamenáním, dva naopak půjdou k opravným zkouškám v září.

Na snímcích je ukázka dekorativní techniky z odborného výcviku a zkušební komise při práci. Poprvé šlo o jednotné závěrečné zkoušky, a tak jsou čerství držitelé výučního listu srovnatelní s jinými absolventy téhož oboru v celé České republice.

Získanou kvalifikaci mohou žáci školy a řad odsouzených uplatnit po propuštění z výkonu trestu, kdy jim může usnadnit cestu na trh práce.

Jab.

foto: L. Littman