“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Recidivitu je nutné držet na uzdě

Ve Věznici Jiřice se krátce setkali bývalý eurokomisař JUDr. Pavel Telička a ředitel SOU Jiřice Mgr. Jan Beer. Předmětem schůzky byla konzultace otázek, spojených se snižováním recidivity odsouzených po jejich propuštění na svobodu.

Oba se shodli, že klíčovým problémem je zvýšení bezpečnosti občanů. Situaci, kdy se odsouzený po propuštění vrací ke starým návykům, pomáhá snížit ucelená kvalifikace, kterou mohou odsouzení získat během výkonu trestu studiem.
Ve Věznici Jiřice se mohou odsouzení vyučit malířem – lakýrníkem a škola již má více úspěšných absolventů. Jsou to lidé, kteří se po propuštění z výkonu trestu začlenili do běžného života a nyní normálně chodí do práce. Jeden z absolventů si dokonce zvyšuje kvalifikaci nástavbovým studiem a těší se na maturitu, po které uvažuje o studiu na vysoké škole.

V Evropském parlamentu chce JUDr. Pavel Telička podrobit analýze přístupy jednotlivých zemí ke snižování recidivity a nejlepší z nich přenést do České republiky. Ředitel SOU Jiřice Mgr. Jan Beer doufá, že se v budoucnu podaří prohloubit spolupráci mezi všemi zainteresovanými složkami v resortu české justice a že dojde k užší spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační službou ČR, jež může vést ke kvalitativně vyšší úspěšnosti při začleňování osob do života společnosti po jejich propuštění z výkonu trestu.

Během setkání se Pavel Telička i Jan Beer shodli, že recidivita pachatelů výrazným způsobem narušuje život společnosti a je potřeba proti ní transparentními kroky bojovat proto, aby se na ulici občan nemusel bát, že bude okraden nebo oloupen!

PhDr. Marie Formáčková
Tisková mluvčí a Zástupkyně ředitele SOU Jiřice
GSM +420 602 321 355