“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Prevence na prvním místě

Se žáky školy se na besedě setkal poslední listopadový den v rámci plnění úkolů, stanovených Minimálním preventivním programem školy, sexuolog MUDr. Radim Uzel, CSc.

Žáci byli seznámeni se zásadami zdravého životního stylu a upozorněni na nebezpečí, související s rizikovými aktivitami v oblasti pohlavního života. Někteří z žáků školy si připravili také otázky, na kterých se jim dostalo kvalifikované odpovědi.
Přednášku odborníka doprovodil hrou na kytaru zpěvák Pepa Štross a vzhledem k tomu, že i v nejbližších dnech po přednášce žáci problematiku konzultovali, dá se říci, že splnila svůj účel.

Jab.

foto: L. Littman