“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Pololetí bez pětek

Třídní učitelé jednotlivých tříd rozdali v poslední den I. pololetí školního roku 2015/16 vysvědčení. Žáci, kteří byli ochotni podepsat souhlas se zveřejněním své fotografie, se zúčastnili i společného focení tříd.

Po dlouhé době mohla Pedagogická rada konstatovat, že nikdo z žáků školy nebyl hodnocen nedostatečně.

Pár žáků bylo neklasifikovaných: především z toho důvodu, že je čekají rozdílové zkoušky – ve škole se objevili teprve nedávno jako dodatečně přijatí. Nebo neplní podmínky terénnní výuky, která jim byla povolena do konce školního roku 2015/2016. Každý strůjcem svého štěstí!

Nebyla udělena ani jedna snížená známka z chování. Vzhledem k uloženým trestům odnětí svobody má škola pocit, že by šlo o bezvýznamný trest, který by neměl v prostředí školy výchovný účinek.

Doufáme, že i II. pololetí školního roku 2015/2016 bude úspěšné. Žáci školy se mohou těšit na přednášky plně kvalifikovaných kolegů z oblasti Nakládání s odpady a seminář speciálního pedagoga Doc. MUDr. Leoše Středy, Ph. D. o zdravém životním stylu.

Jab,

foto: Zem