“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Nábor v plném běhu

Pro školní rok 2017/2018 je v plném proudu nábor uchazečů.

Ve Věznici Jiřice, kde se Střední škola Vize nalézá, byly instalovány nové náborové nástěnky, přibližující uchazečům výhody získání středoškolského vzdělání, zakončeného výučním listem.

Informace, které přibližují systém studia, jsou doplněny i zprávami o životě úspěšných absolventů. Těm se daří více let po propuštění nepáchat trestnou činnost a normálně se začlenit do běžného života.

Následovat by měly výjezdy do dalších věznic v Čechách a na Moravě. Pod vedením Vedoucího studijního oddělení a sekretariátu Lukáše Littmana by měl každý pedagog posoudit předpoklady zájemců.

Od září 2017 hodlá škola otevřít dvě třídy I. ročníku a doplnit počty žáků ve II. a III. ročníku. Úspěšní pak mohou získat výuční list v oboru Malíř a lakýrník.

Jab