“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Lidská práva pod kontrolou

Poslední den školního roku 2016/2017, ve kterém žáci dostávají vysvědčení, byl slavnostní událostí i pro žáky Střední školy VIZE ve výkonu trestu odnětí svobody.

Od brzkého poledne zněla tělocvičnou školy rocková muzika místní hudební formace, kterou na bravurní vystoupení připravil vychovatel Mgr. Zdeněk Milata.

Očekávaný byl příjezd veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, Ph. D., která krátce před druhou hodinou ve společnosti svého muže Petra Uhla dorazila. Věznicí ji doprovodil 1. zástupce ředitele Věznice plk. Mgr. Jan Novák, který ji seznámil s chodem zařízení.

Pak byla rozdána vysvědčení, na kterých se žáci seznámili s letošní nadílkou známek. Mnozí mají možnost v dalším školním roce své výsledky opravit a někteří naopak se se školou loučili. Těm, kterým se podařilo získat výuční list, blahopřejeme a doufáme, že se jim v životě bude dařit!

Po slavnostním aktu následovalo neformální setkání všech členů pedagogického sboru s ochránkyní práv a plodná diskuse o metodách vzdělávání dospělých odsouzených mužů. Myslím, že všichni byli potěšeni pozitivním duchem celé akce.

Jakub Adam

foto: R. Hasoňová