“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Interaktivita ve výuce

Střední škola VIZE, která odsouzeným ve Věznici Jiřice poskytuje vzdělání, uplatnitelné na trhu práce, v oboru Malíř – lakýrník, modernizovala výukové metody.

„Pořízena byla interaktivní tabule, jež vyučujícím usnadní prezentaci poznatků,“ vysvětlil ředitel školy Jan Beer.

Žáci i vyučující mohou novou učební pomůcku ovládat buď prostřednictvím interaktivního pera nebo ukazováčkem své ruky.

„Ich habe Zeit,“ - „Já mám čas,“ učí se žáci školy během výuky německého jazyka, aby mohlo dojít k jejich začlenění a pracovní trh v německy mluvících zemích, pokud se rozhodnou nabízet malířské a lakýrnické práce za hranicemi České republiky nebo německým firmám v Česku.

Na snímku je zachycena vyučující němčiny PhDr. Marie Formáčková.

Absolventi školy, kterých je již více jak 50 a z nichž někteří byli po absolvování závěrečných zkoušek propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, dělají škole dobré jméno.

Jejich úspěšnost při začlenění do společnosti totiž přesahuje 65% hranici - stejně, jako v severských zemích s vyspělým systémem, tedy = recidivity se dopouští menšina z těchto jedinců.

Dá se tedy říci, že vzdělávání odsouzených, definováno v koncepčních záměrech vize. VS ČR pro léta do roku 2025, jde ruku v ruce s cíli Střední školy VIZE ve Věznici Jiřice.

LL