“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Informace předávají odborníci

Škola uspořádala pro žáky školy besedu s členkou České advokátní komory Mgr. Simonou Šulcovou.

Tématem besedy byla problematika insolvence a oddlužení.

Žáci školy mají za sebou vedle trestní minulosti i závazky ke splácení, způsobené ne příliš uspořádaným předchozím životem.

Aktivní si připravili otázky předem, které škola zaslala do advokátní kanceláře mailem. Další byly položeny během setkání přímo.

Odborná úroveň odpovědí může pomoci žákům školy po absolvování studia lépe se integrovat do společnosti a dále se vyhnout recidivě, spojenou s neznalostí právních předpisů, spojených s oddlužením.

Jb,

foto: Lukáš Littman