“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Farář pro menšiny a lidi sociálně vyloučené ve Věznici Jiřice

Dne 2. března 2018 přijal pozvání do naší věznice pan Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D., farář Českobratrské církve evangelické pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené.

Po prohlídce výukových prostor Střední školy VIZE přednesl pan farář přednášku o toleranci k jinakosti a křesťanském soužití různých vzájemně se obohacujících skupin lidí. S odsouzenými, kterých se pravidelného "Křesla pro hosta" zúčastnilo přes dvě desítky, diskutoval o tématech migrace, sociálního vyloučení či homosexuality.

Závěr krátké zastávky patřil seznámení se s nejmírnější částí věznice, areálem inovativního projektu "Otevřená věznice", inspirovaným severskou filosofií penitenciární péče. Odborný personál pod vedením Mgr., Bc. Hany Prokopové odvádí práci na výbornou, a tak byl pan doktor Vymětal, jako člen předsednictva Českého helsinského výboru, mile překvapen jak profesionální úrovní péče o klienty zařízení, tak i vysokou mírou motivace ke snižování kriminogenních rizik.