“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Dobrá vůle Plus

Rozhlasová stanice Dobrá vůle plus odvysílala reportáž o Střední škole VIZE a jejich absolventech.

Následné diskuse se zúčastnili ředitel odboru výkonu trestu GŘ Vězeňské služby ČR plk. PhDr. Pavel Horák a pracovník Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Milan Svoboda.
Oba zúčastnění se shodli, že vzdělávání odsouzených je jedním z důležitých momentů při jejich socializaci do společnosti.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3604693

jad,
foto: net