“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Diskuse na Univerzitě Karlově

Absolvent Střední školy VIZE Martin, který byl z výkonu trestu odnětí svobody propuštěn v roce 2012, přijal pozvání k diskusi se studenty Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK, aby je blížeji seznámil se svými zkušenostmi z vězeňského života a života po propuštění.

Na akci jej doprovodil ředitel školy Jan Beer.
Studenti sociologie se tak mohli v odpovědích svých hostů blížeji seznámit s prostředím, které osobně neznají.
Střední škola VIZE následně obdržela děkovný dopis ředitele Institutu Martina Hájka, Ph.D.
Škola tak cíleně prohlubuje svoji spolupráci s akadmickým světem, neboť již nyní mohou studenti vysokoškolských pedagogických oborů absolvovat odbornou praxi během výuky.

Jad,
scan