“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Blahopřání

Střední škola Vize vzdělává žáky ve výkonu trestu odnětí svobody pátý rok. Někteří byli propuštěni na svobodu, jiní jsou dále ve výkonu trestu.

Jedním z prvních žáků školy, který byl propuštěn a škole se ozval, je pan Martin M. se 17 záznamy v rejstříku trestů. Psal se rok 2012.

Dnes je pan MM nejen dobrým pracovníkem jedné z pražských obecních firem, ale i úspěšným marurantem a byl přijat ke studiu na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Držíme pěsti při dalším studiu!

Jan Beer
ředitel školy