“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Absolvent odmaturoval

Jeden z prvních absolventů Střední školy VIZE, který získal výuční list v roce 2013, pan Martin M., odmaturoval na Střední škole gastronomické a hotelové v Praze.

Z výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn před více jak 3 lety, skoro hned pak nastoupil do práce, kde je zaměstnán do současnosti. Podílí se na úpravě zeleně jedné z městských částí hlavního města.

Přihlášky má podané i k vysokoškolskému studiu,l a to pro jistotu na dvě školy. Pokud bude přijat, pokračovat ve studiu tak může buď na 1. Lékařské fakultě UK, kde jej zaujal obor Adiktologie nebo na Pedagogické fakultě UK, kde jej láká obor Učitelství odborných předmětů.

K získání maturitního vysvědčení mu blahopřejeme a držíme pěsti do dalšího úspěšného života!

Jad