“Ten, kdo otevře dveře školy,
zavře vězení.” - Victor Hugo

Kontakty

Adresa školy

č. p. 404
Jiřice
289 22

právní forma: školská právnická osoba
druh: střední škola
71341285, RED_IZO 691002673, IZO 181025281

Tel.:
+420 325 558 111 – linka 169
GSM: +420 775 175 678
Fax: +420 325 541 464
Datová schránka:
qwxqd58
mail:
info@skolavize.cz

Zřizovatel:
PhDr. Mgr. Jan Beer
mail: zrizovatel@skolavize.cz

Ředitel školy: PhDr. Mgr. Jan Beer
mail: reditel@skolavize.cz

Zástupce: Lukáš Littman
GSM: +420 775 786 680
mail: studijni@skolavize.cz

Tisková mluvčí: PhDr. Marie Formáčková
mail: tisk@skolavize.cz

Pedagogický sbor

 • PhDr. Mgr. Jan Beer, ředitel
 • Lukáš Littman, zástupce ředitele
 • Ing. Jan Loucký, učitel
 • Mgr. et Mgr. Jiří Pinka, učitel
 • PhDr. Mgr. Marek Vraný, učitel
 • Vladimír Řehák, vedoucí učitel odborného výcviku
 • Ladislav Hájek, učitel odborného výcviku
 • PhDr. Marie Formáčková, suplující učitelka

Mail: sborovna@skolavize.cz, odbornyvycvik@skolavize.cz

Rada školy

 • Ing. Pavel Šikýř
 • Ivana Votýpková
 • JUDr. Miroslav Mitlohner, CSc.

mail: radaskoly@skolavize.cz

Školská rada

 • Vladimír Řehák (zvolena zaměstnanci školy)
 • Michal Rubeš (zvolen zletilými žáky školy)
 • Mgr. Hana Prokopová (jmenována zřizovatelem školy)

mail: skolskarada@skolavize.cz

Poradenská činnost

 • Psycholog Mgr. Josef Dobeš
 • Speciální pedagog PhDr. Mgr. Jan Beer
 • Doc., MUDr. Leoš Středa, Ph. D.
 • Výchovná poradkyně PhDr. Marie Formáčková
 • Metodik prevence Mgr. et Mgr. Jiří Pinka

Provozní zaměstnanci

Hospodářka: Simona Trávníčková
mail: hospodarka@skolavize.cz